St. Helenabaai span saam teen myn

Weskussers laat NIE met hulle –  of hul unieke omgewing – mors nie!

Dit was Donderdag baie duidelik toe ‘n groep van sowat 70 grond/huiseienaars en inwoners van meesal St. Helenabaai twee  verteenwoordigers van onderskeidelik ‘n onbekende mynmaatskappy en ‘n omgewingskonsultantgroep onomwonde laat verstaan het dat hulle enige verdere mynbedrywighede wat die sensitiewe ekologie en natuurskoon van die Weskus en hul gesondheid en lewensgehalte bedreig, met hand en tand sal beveg.

‘n Groot groep inwoners van St Helenabaai het saamgespan om almal gelyk om 12:00 die Opedag by te woon.

Die Openbare Opedag vir belanghebbendes volg op ‘n aansoek om prospekteerregte wat ‘n nuwe, onbekende mynmaatskappy met die vreemde naam K2017432278 (SA) (Pty)Ltd ingedien het om prospekteergate te boor vir ses minerale – waaronder fosfaat en swaar metale – oor ‘n gebied van bykans 3 000 hektaar op die plase Duyker Eiland en Schuitjiesklip sowat 5km vanaf St Helenabaai.

Inwoners het Donderdag aanvanklik traag en stuk-stuk die inligtingsessie in die Skilpadsaaltjie agter die NG Kerk in Vredenburg bygewoon wat van 09:00 tot 17:00 gehou is. Die verrigtinge het om 12:00 skielik momentum gekry toe ‘n groot groep belanghebbendes almal gelyk en gewapen met ingeligte agtergrondkennis hul opwagting maak.

Volgens Corrie Retief van CES het altesame 68 belanghebbendes Donderdag se Opedag-inligtingsessie in Vredenburg bygewoon. Verdere inligting oor ‘n moontlike opvolgvergadering in St. Helenabaai sal binnekort bekend gemaak word.

Die groeplede het nie geskroom om sterk kritiek uit te spreek teen die tekortkominge in die verpligte openbaredeelnameproses nie – die gebrekkige inligting en swak kommunikasie met inwoners (90% van die inwoners was onbewus van die mynplanne en Openbare Opedag); die kort kennisgewingstydperk om beswaar aan te teken (slegs een maand vanaf die aankondiging); die plek en tyd vir die Opedag in die middel van ‘n werksweek in Vredenburg terwyl 90% van die belanghebbendes bedags werk en boonop in St Helenabaai woon; die uitgerekte tydsduur van die vergadering (van 09:00 tot 17:00) sodat belanghebbendes nie gesamentlik as ‘n eenheid kon optree nie; foute in die amptelike dokument waarin kostebepalings vir mynrehabilitasie onder meer gegrond is op irrelevante goud- en ander myne in Noordwes, ens.

Corrie Retief, wat die maatskappy Coastal Environmental Sciences (CES) verteenwoordig wat die omgewingsimpakstudies moet doen, moes bontstaan om ontstoke inwoners se reguit en ingeligte vrae te beantwoord. Die feit dat CES ook betrokke was by die omgewingsimpakstudies vir die oprigting van die omstrede windturbines in die Weskus, het die gemoedere verder opgejaag.

Corrie Retief, verteenwoordiger van CES (regs) in gesprek met twee van die belanghebbendes.

“Hoe kan wetenskaplikes van elders in die land wat nie eens die Weskus se klimaat en windrigtings ken nie, ‘n wetenskaplike opinie vorm oor die omgewingsimpak en risiko’s van die prospekteerdery en toekomstige mynbedrywighede as hulle net ‘n skrale ses ure spandeer het om ‘n gebied van bykans 3 000 hektaar te ondersoek?”

Retief se versekering dat die prospekteerregte om die risiko’s, lewensvatbaarheid en finansiȅle haalbaarheid van ‘n myn te ondersoek, nie noodwendig beteken dat daar wel gemyn gaan word nie en dat dit nog jare kan duur om finale goedkeuring te kry, is eweneens met minagting begroet.

“Geen maatskappy sal betaal vir prospekteerregte en impakstudies as hulle nie reeds ‘n mate van versekering het dat hul aansoek vir mynregte sal slaag nie. Die prospekteerdery is net die eerste stap in die rigting van volskaalse en verwoestende mynbedrywighede, so kom ons smoor dit sommer van die begin af in die kiem.”

Die pragtige Golden Mile wat aan Duyker Eiland grens sal ook ernstig deur grootskaalse mynbedrywighede geraak word. Foto: Internet

Lede van die belangegroep het verwys na die ekonomiese groei van 28% verlede jaar in die Weskus wat meesal in Langebaan en St. Helenabaai voorgekom het namate binnelanders en stedelinge hulle juis toenemend in die ongerepte natuurskoon kom vestig.

“Waarvoor het ons ons hande afgewerk om hier in die natuur te kom woon of aftree as die omgewing in ‘n myngebied gaan ontaard? Eiendomspryse gaan oornag tuimel en blommekykers en toeriste sal ver wegbly. Die impak van ‘n myn in die omgewing sal ‘n ekonomiese ramp vir die dorp wees, terwyl net ‘n handjievol mense kortstondig hul sakke sal vul.”  

Op ‘n vraag wat gebeur as die betrokke plaaseienaars weier om toegang te verleen aan die prospekteerders, het Neels Hoek, verteenwoordiger van K2017 gesȇ in sulke gevalle word ‘n bemiddelingsproses aanvanklik gevolg wat later tot ‘n arbitrasieproses kan lei as die partye nie tot ‘n vergelyk kan kom nie. 

Neels Hoek, wat die applikant K2017 verteenwoordig het.

Bernado Oosthuizen, een van die plaaseienaars wat ‘n deel van Duyker Eiland besit, het onomwonde verklaar: “Hulle gaan NIE op my plaas boor nie!”

Bernado Oosthuizen en dr. Cornel Malan van St. Helenabaai was onder die aanwesiges wat vurig beswaar gemaak het teen die beplande myn.

Volgens Hoek het vorige prospekteerwerk in die gebied sedert die 1960’s al bewys dat dit besonder ryk minerale bronne bevat. Die ses minerale waarvoor geboor gaan word, is fosfaat-erts, swaarmetale, leukokseen (produk van titanium), rutiel, monasiet en sirkonium-erts.

“Al word prospekteerregte toegestaan, is dit nog ‘n lang proses wat 14 verskillende spesialis-studies insluit om mynregte te bekom. Dit kan nog jare duur en die aansoek kan uiteindelik ook afgekeur word as dit nie lewensvatbaar is of die risiko’s te groot is”, het hy gesȇ.

Die pragtige Golden Mile-kuslyn wat aan Duyker Eiland grens. Foto: Internet

Weskussers het egter al te veel die negatiewe impak van mynbedrywighede in eie geledere en elders ervaar en wil die langtermyn-mynplanne sommer al by die prospekteerfase in die kiem smoor voor dit verder gaan. Die langdurige regstappe teen die omstrede Elandsfontein/Kropz-fosfaatmyn naby Hopefield wat lank by die Watertribunaal gaan draai het, is nog vlak in die geheue, terwyl die verwoesting wat die Tormin-myn by Lutzville en die oop steengroefmyn by Brand se Baai gesaai het, steeds sigbaar is.

West Coast mining company fined a “pittance”

https://www.bizcommunity.com/Article/196/638/187087.html

 Gerald Cloete, wat ‘n mandaat het om verskeie belangegroepe in die gemeenskap te verteenwoordig, het verwys na die inheemse vissersgemeenskap van Agterbaai wat die gevaar loop om ‘n “bedreigde spesie” te word weens die impak wat mynbedrywighede in hul gebied sal veroorsaak.

Inwoners se grootste besware sluit in:

 • Lug- en omgewingsbesoedeling en die gesondheidsgevaar van voortdurende stof en sand afhangende van die windrigting;
 • Die reuse-impak op paaie, padverkeer, toerisme en lewensgehalte;
 • Vernietiging van sensitiewe ekologie, voȅlspesies en die unieke fauna en flora – selfs die marienelewe;
 • Impak op waterverbruik in ‘n histories waterskaars gebied met lae reȅnval;
 • Impak op kultuur en erfenisgebied wat eie aan die Weskus is;  
 • Impak op eiendomspryse en ekonomie;
 • Toestroming van werksoekers wat ‘n groter las op bestaande werkloosheid, misdaad en behuisingsnood plaas;
 • Impak op die paleontologiese skatte van die Weskus waarvan die fossielpark buite Langebaan ‘n sprekende voorbeeld is.

Besluite:

 • Inwoners het aangedring dat die spertyd vir openbare deelname en insette verleng word om alle inwoners genoeg tyd te gee om hul insette te lewer;
 • Daar is besluit om ‘n opvolg-vergadering in St. Helenabaai te hou buite werkure sodat ALLE inwoners/belanghebbendes dit gelyk kan bywoon;
 • Inwoners het versoek dat al hul insette wat tydens die vergadering met ‘n selfoon opgeneem is, op skrif gestel word en dat bewyse daarvan skriftelik aan hulle gestuur word as deel van ‘n deursigtige openbaredeelnameproses;
 • ‘n Versoek is gerig dat die plaaslike owerhede (Saldanhabaai Munisipaliteit) betrek word by die kommunikasie van die openbaredeelnameproses om seker te maak alle inwoners is ingelig;
 • Inwoners en belanghebbendes kan steeds as sodanig registreer deur ‘n epos met hul persoonlike besonderhede en besware te stuur aan Corrie Retief by corrie.retief@cesnet.co.za  

Intussen het dit aan die lig gekom dat Coastal Environmental Sciences (CES) al in 2019 soortgelyke omgewingsimpakstudies namens ‘n onbekende Johannesburgse myngroep in dieselfde omgewing gedoen het . . . Destyds is die mynplanne glo betyds afgekeur weens “tegniese aangeleenthede” en dis nie uitgesluit dat die destydse applikant en die “nuwe” K2017 dieselfde mynmaatskappy is nie.

Nog ‘n fosfaatmyn beplan vir Weskus?

  Duyker Eiland Prospecting Project – Proposed Prospecting on Portion of Portion 7(RE), Portion 11, Portion 14 and Portion 26 of the Farm Duyker Eiland 6, Portion 1 and Portion 3 of the Farm Schuitjies Klip 22 in the Magisterial District of Malmesbury

K2017432278 (South Africa) (Pty) Ltd intends to prospect six (6) mineral commodities including Phosphate Ore (P), Heavy Minerals (HM), Leucoxene (Lx), Rutile (Rt), Monazite (Mz) and Zirconium Ore (Zr) on the following properties:

 • The Farm Duyker Eiland 6:
  • A section of Portion 4
  • A section of Portion 5
  • A section of Portion 7
  • Portion 11
  • Portion 14
 • The Farm Schuitjes Klip 22:
  • Portion 1
  • Portion 3

These properties occur within the West Coast District Municipality, within the Western Cape Province.

The proposed site is 2,889.38 hectares (ha) in extent and situated approximately 5.5 km west of St Helena Bay and approximately 180 km north of Cape Town. The proposed study area is situated within the West Coast District Municipality (WCDM) and the Saldanha Bay Local Municipality (SBLM).

The project will entail a one (1) year non-invasive geophysical survey period (Phase 1), a three (3) year invasive drilling period (Phase 2 and Phase 3) and a further 1 year non-invasive resource determination period (Phase 4). Phase 2 which will continue for one (1) year, will consist of the drilling of forty-nine (49) drill holes, each between 5 and 25 metres (m) deep and approximately 82 mm in diameter. This will cover a total area of approximately 0.26 m2. Phase 3, where similar drilling will continue for a further two (2) years, will consist of an additional eighty-nine (89) drill holes covering a total area of approximately 0.47 m2. A further twelve (12) months (Phase 4) will consist of non-invasive prospecting in the form of data validation, geological modelling, resource estimation and pre-feasibility studies. The authorisation will be required for the duration of the prospecting right which is a total of three (5) years.

Published: 08 July 2022
Review Period: 08 July to 08 August 2022

Contact Person: Corrie Retief
Email: corrie.retief@cesnet.co.za
Tel: +27 (0) 82 852 2134

http://www.cesnet.co.za/duyker-eiland-prospecting-project?

7 comments

 1. It’s obvious the natural beauty of the westcoast will be sullied and pollution will prevail and nature will take a huge knock here
  Do not agree with this whole project at all

 2. PLEASE STOP THIS from happening. st Helena Bay is a jewel, one of a few only. Do not let money ruin this for us PLEASE

 3. As n huiseienaar het ek 12 jaar gelede hier in BBAAI gekoop.omdat dit veilig is en natuurlik vir die natuurskoon…ek is ten sterkte daar teen gekant

 4. We have traveled far and wide to seek for a place where we can retire. We found the ultimate environment and area that is unspoilt, safe, wide open spaces, not congested, buitiful scenery, white sandy beaches, fishing opportunities, and relocated permanently to St Helena Bay in South Africa in the West Coast. To allow a mine to spoil all of this is totally unacceptable and will fight tooth and nail to prevent it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.